ไฟล์ล่าสุด

  • ประกาศ.pdf   266กิโลไบต์ - 18 ธ.ค. 2561 19:31 โดย โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่ (เวอร์ชัน 1)
  • ปปช.01.pdf   247กิโลไบต์ - 18 ธ.ค. 2561 19:30 โดย โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่ (เวอร์ชัน 1)
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร


ไฟล์ล่าสุด

  • ประกาศ.pdf   266กิโลไบต์ - 18 ธ.ค. 2561 19:31 โดย โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่ (เวอร์ชัน 1)
  • ปปช.01.pdf   247กิโลไบต์ - 18 ธ.ค. 2561 19:30 โดย โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่ (เวอร์ชัน 1)
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/pr

E-News ผลงานวิชาการ

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/phl-ngan-wichakar

E-News ข่าวกิจกรรม

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/khaw-kickrrm

E-News ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/asset

ปฏิทินโรงเรียนบ้านท่าลี่