ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน
  1. หมายเลขโทรศัทพ์ 042-889207
  2. อีเมล์  banthali@loei1.go.th
ผู้บริหาร
  1. หมายเลขโทรศัพท์ 091-8617292
  2. อีเมล์  samai.phu@loei1.go.th
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านท่าลี่Comments