ต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษา


ขอแสดงความยินดี
          นายตระกูล ธัญญารักษ์              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่
นางสาวกรรณนิการ์ สารพันธ์        ครูโรงเรียนบ้านท่าลี่
นางสิริลักษณ์ อินทร์พินิจ            ครูโรงเรียนบ้านท่าลี่

ดูแล ใส่ใจ ห่างไกลโควิด

โพสต์9 ก.ย. 2563 22:17โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่

                                                                         

                                                                                                                               
                                                        
        ทุก ๆ เช้าคณะคุณครูเวรที่รับผิดชอบเวรประจำวัน จะรอรับนักเรียนที่หน้าประตูเข้าโรงเรียน เพิ่อตวรจวัดอุณภูมิ ให้นักเรียนใช้เจลแอลกอฮอร์ ล้างทำความสะอาด ก่อนเข้าโรงเรียนค่ะ 

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:31โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 21:47 ]

                                  
                                                                                
                ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ 2563 ทางโรงเรียนบ้านท่าลี่ได้มีกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามแผนนโยบายที่วางไว้ กิจกรรมดังกล่าวได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วด้วยความเรียบร้อยในการนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คุณครู  นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

1-2 of 2