หน้าหลักhttps://sites.google.com/a/loei1.go.th/banthali/pr/download 
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลี่
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
รายละเอียด ก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก

คณะครูจาก โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  เขต 3 
ได้เข้าเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ในวันที่ 14 กันยายน 2560คณะครู โรงเรียนประชาอุทิศ  ราษฎร์ดำริ ปางต้นผึ้ง  
 จังหวัดอุตรดิตถ์  
ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าลี่
ในวันที่ 2 กันยายน 2560   ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่,ครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์สำนักงาน

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/banthali/pr/download

  ประกาศโรงเรียนบ้านทท่าลี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ICT ,ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ,ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หรือไปที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร
ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการคลินิคฟุตบอลรุ่นจิ๋ว

รายการหน้าเว็บย่อย


การประดิษฐ์รูปเรขาคณิต2

ขอใจเธอแลกวงกลม

ผลงานนักเรียนปีการศึกษา2558การประดิษฐ์ดอกไม้ติดบอร์ด
banthali@loei1.go.th


E-News ข่าวประชาสัมพันธ์

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/pr

E-News ผลงานวิชาการ

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/phl-ngan-wichakar

E-News ข่าวกิจกรรม

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/khaw-kickrrm

E-News ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/asset
Comments