ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านท่าลี่ 
หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย รหัสไปรษณี 42140
โทร 042-889207
www.banthali.loei1.go.th
0856442876 ผู้อำนวยการโรงเรียน
e-mail : banthali@loei1.go.th

โรงเรียนบ้านท่าลี่แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)Comments