กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประเมินเพื่อขอมีเลื่อนวิทยะฐานะ คณะครูโรงเรียนบ้านท่าลี่

แผนผังบุคลากร โรงเรียนบ้านท่าลี่