แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 บ้านท่าลี.pdf

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564010แผนดำเนินงานประจำปี 2563.pdf

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563