ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านท่าลี่ 

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย รหัสไปรษณี 42140

โทร 09 8227 4373

www.banthali.loei1.go.th

08 5644 2876 ผู้อำนวยการโรงเรียน

e-mail : banthali@loei1.go.th

แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)