นางสาวศิริภรณ์ เยาวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่

นางสาวรัตนาภรณ์  ทิพฤๅตรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่

คณะครูและบุคลากร

ประเมินคลิกลิ้งค์นี้ https://italoei1.kkw-info.com/eit1/?s=iaU1DOTERzznQIp9juju


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าลี่

รูปพระธาตุสัจจะ ล้อมรอบด้วยวงรีสีแดง ยอดพระธาตุมีรัศมีเปล่งประกาย โรงเรียนใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  เพื่อให้สื่อถึงสถานที่สำคัญๆ ของอำเภอท่าลี่